LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Saturday, June 13, 2009

TSABAT Dalam Perjuangan : Bagaimana Realiti Kini??


“Sungguh KAMI mengetahui bahawasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (wahai Muhammad), sungguh mereka itu bukan mendustakan dirimu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat ALLAH. Dan sungguh telah didustakan (pula) Rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka, sampai datangnya pertolongan ALLAH kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat ALLAH, dan sungguh telah datang kepadamu sebahagian dari berita Rasul itu. Dan jika berpaling mereka itu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat sebuah lubang di bumi atau tangga ke langit atau kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka datangkanlah), seandainya ALLAH menghendaki, pastilah ALLAH menjadikan mereka semua dalam hidayah, oleh sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil.”
Berkata Imam Abu Ja’far: ALLAH berfirman kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam, bahawa sungguh Kami mengetahui perkataan dan tuduhan orang-orang Musyrik itu amat menyedihkan hatimu (iaitu pendustaan mereka, serta tuduhan mereka bahawa Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam penipu)[1]. Kadang-kadang mereka menyebut Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam ‘Sang Penyair’, kadang menyebutnya ‘Sang Spiritual’, sebagiannya menyebut ‘Kurang Waras’, padahal dalam hati mereka mengakui kebenaran ucapan beliau Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam itu[2]. Dengan ini disebutkan dalam hadits : Berkata Abu Jahl pada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam “Sungguh engkau wahai Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam sungguh adalah penyambung silaturahim, dan amat benar dalam berbicara, maka kami sama sekali tidak mendustakanmu, melainkan mendustakan apa yang engkau bawa, maka ALLAH menurunkan ayat ini[3].”
Demikian beratnya kesedihan hati Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam kerana berpaling kaumnya dari dakwah yang beliau bawa, hingga terlintas di hati beliau Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam untuk bunuh-diri, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain: “Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu (wahai Muhammad) kerana mereka tidak mahu beriman.[4]”, atau juga ayat: “Maka (apakah) kamu akan membunuh dirimu (wahai Muhammad) kerana bersedih hati setelah mereka berpaling? sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).[5]” Demikianlah munasabah (kaitan) ayat ini dengan ayat yang lain menurut Imam Ibnu Katsir[6]. Adapun Imam Al-Biqa’iy, mengaitkan ayat ini dengan ayat: “Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan hatimu, sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan.[7]” Komentar Imam Al-Biqa’iy: Janganlah engkau bersedih, kerana engkau mengetahui bahawa ALLAH redha kepada orang yang taat pada-NYA serta murka kepada yang bermaksiat pada-NYA, hingga hendaklah orang yang taat pada-NYA tidaklah bersedih melainkan bergembira dengan dakwahnya[8].

No comments:

Post a Comment

salam pertemuan..
semoga kalian dapat meniggalkan komen di blog ne..
diharap kita dpt saling kenal mengenali dan saling bertukar pandangan..semoga tautan ukhwah berkekalan..;)